WIN ART đang cung cấp dịch vụ Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế đối với hàng nguyên container (FCL), hàng lẻ (LCL).

  • Hàng thương mại điện tử (E-commerce), hàng thực phẩm, trái cây bằng RF container.
  • Thời gian vận chuyển nhanh, an toàn, lịch tàu chạy cố định.
  • Thủ tục hải quan thuận tiện, khai báo một lần từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc.
  • Giá cước vận chuyển ổn định và cạnh tranh.
  • Vận chuyển khối lượng lớn và đa dạng các loại hàng hóa.
  • Khả năng kết nối với các điểm đến nằm sâu trong nội địa xa hệ thống cảng biển.
  • Theo dõi lịch trình hàng hóa online trên toàn tuyến đường vận chuyển.