Vận chuyển đường biển là một phần không thể tách rời của thương mại toàn cầu. Các giải pháp vận chuyển hàng hải của chúng tôi được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, đặc biệt dịch vụ vận tải đường biển của chúng tôi được phủ sóng khắp Việt Nam và thế giới.

Là một lợi ích bổ sung cho khách hàng Logistics, dịch vụ vận tải container từ cảng đến cửa (port to door) của chúng tôi đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá nằm trong sự kiểm soát nhằm mang lại niềm tin cho khách hàng.

WIN ART có thể xử lý tất cả các yêu cầu về vận chuyển đường biển của quý khách. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách giải pháp toàn diện về vận tải và phân phối trên toàn thế giới. Chúng tôi có các lựa chọn về những tuyến trực tiếp hoặc chuyển tải.

  • Nhận hàng, đóng gói và bao bì
  • Vận chuyển hàng lẻ, hàng nguyên cont và mọi loại hàng
  • Dịch vụ DOOR TO DOOR (từ cửa đến cửa)
  • Làm hàng tại cảng và vận chuyển nội địa
  • Các loại hàng dự án
  • Hàng thường và hàng mau hỏng
  • Những dịch vụ của nhà thầu vận chuyển hàng lẻ, hàng nguy hiểm
  • Ủy thác thư tín dụng
  • Lưu kho ngắn hạn và dài hạn