Các Thuật Ngữ Chuyên Ngành Logistics

 • SOLAS – Safety of Life at sea: Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
 • ISPS – International ship and port security charges : Phụ phí an ninh cho tàu và cảng quốc tế
 • FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 • IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 • IMO – International Maritime Organization: Tổ chức hàng hải quốc tế
 • NVOCC – Non vessel operating common carrier:Nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Airlines: Hãng máy bay
 • Freight forwarder: Hãng giao nhận vận tải
 • Consolidator: Bên gom hàng (gom LCL)
 • Freight: Cước
 • Ocean Freight (O/F): Cước đường biển
 • Air freight: Cước hàng không
 • Railway: Vận tải đường sắt
 • Pipelines: Vận tải dường ống
 • Airway: Vận tải đường hàng không
 • Seaway: Vận tải đường biển
 • Road: Vận tải đường bộ
 • Inland waterway: Vận tải đường sông, thủy nội địa
 • Intermodal: Vận tải kết hợp
 • IHC – Inland haulauge charge: Vận chuyển nội địa
 • Port-Port: Giao từ cảng đến cảng
 • Door-Door: Giao từ kho đến kho
 • Service type: Loại dịch vụ FCL/LCL
 • Service mode: Cách thức dịch vụ
 • Multimodal transportation / Combined transportation: Vận tải đa phương thức / Vận tải kết hợp
 • Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • As carrier: Người chuyên chở
 • As agent for the carrier: Đại lý của người chuyên chở
 • Consignor / Shipper: Người gửi hàng
 • Consigned to order of / Consignee: Người nhận hàng
 • Container Ship: Tàu container
 • Named cargo container: Container chuyên dụng
 • Hub: Bến trung chuyển
 • FCL – Full container load: Hàng nguyên container
 • FTL – Full truck load: Hàng giao nguyên xe tải
 • LTL – Less than truck load: Hàng lẻ không đầy xe tải
 • LCL – Less than container load: Hàng lẻ
 • Free hand: Hàng từ khách hàng trực tiếp
 • Nominated: Hàng chỉ định
 • Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)
 • MBL – Master Bill of Lading: Vận đơn chủ (từ Lines)
 • HBL – House Bill of Lading: Vận đơn nhà (từ Forwarder)
 • Waybill: Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi)
 • Straight Bill: Vận đơn đích danh
 • Air waybill: Vận đơn hàng không
 • Bearer Bill: Vận đơn vô danh
 • Unclean Bill: Vận đơn không hoàn hảo
 • Clean Bill: Vận đơn hoàn hảo
 • Back date bill: Vận đơn kí lùi ngày
 • Through Bill: Vận đơn chở suốt
 • Full set of original bill (3/3): Bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 • Charter party: Vận đơn thuê tàu chuyến
 • Bill draft: Vận đơn nháp
 • Bill revised: Vận đơn đã chỉnh sửa
 • Flight No: Số chuyến bay
 • Voyage No: Số chuyến tàu
 • Local charges: Phí địa phương
 • Delivery order: Lệnh giao hàng
 • Terminal handling charge (THC): Phí làm hàng tại cảng
 • Handling fee: Phí làm hàng
 • Seal: Niêm phong
 • Documentations fee: Phí làm chứng từ (vận đơn)
 • Trucking: Phí vận tải nội địa
 • Labor fee: Phí nhân công
 • Lift On – Lift Off (LO-LO): Phí nâng hạ
 • CCL – Container Cleaning Fee: Phí vệ sinh Container
 • Amendment fee: Phí sửa đổi vận đơn
 • Pick up charge: Phí gom hàng tại kho
 • Stevedorage: Phí bốc dở
 • DET – Detention: Phí lưu container tại kho riêng
 • DEM – Demurrrage: Phí lưu contaner tại bãi
 • Storage: Phí lưu bãi của cảng
 • Customs: Hải quan
 • Customs Declaration Form: Tờ khai hải quan
 • Declare: Khai báo hàng
 • AFR – Japan Advance Filling Rules Surcharge: Phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 • AMS – Advanced Manifest System fee: Phí yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu (USA, Canada)
 • ENS – Entry Summary Declaration: Phí kê khai sơ bộ hàng hóa được xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU)
 • Sur-charges: Phụ phí
 • Additional cost = Sur-charges : Phụ phí
 • PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 • SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 • COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 • CAF – Currency Adjustment Factor: Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 • EBS – Emergency Bunker Surcharge: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 • PSS – Peak Season Surcharge: Phụ phí mùa cao điểm
 • CIC – Container Imbalance Charge: Phí phụ trội hàng nhập
 • GRI – General Rate Increase: Phụ phí cước vận chuyển
 • PCS – Port Congestion Surcharge: Phụ phí tắc nghẽn cảng
 • SSC – Security Surcharges: Phụ phí an ninh (hàng air)
 • X-ray charges: Phụ phí máy soi (hàng air)
 • WRS – War Risk Surcharge: Phụ phí chiến tranh
 • Security charge: Phí an ninh (phụ phí hàng xuất thường sử dụng cho đường hàng không)
 • BAF – Bunker Adjustment Factor: Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 • Phí BAF/FAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 • Fuel Surcharges (FSC): Phụ phí nguyên liệu = BAF
 • Freight collect: Cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 • Freight prepaid: Cước phí trả trước
 • Freight as arranged: Cước phí theo thỏa thuận
 • Freight payable at: Cước phí thanh toán tại…
 • Elsewhere: Thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 • Place and date of issue: Ngày và nơi phát hành
 • Place of receipt: Địa điểm nhận hàng để chở
 • Place of Delivery: Nơi giao hàng cuối cùng
 • Place of return: Nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 • Port of Loading / Airport of Loading: Cảng / sân bay đóng hàng, xếp hàng
 • Port of Discharge / Airport of Discharge: Cảng / sân bay dỡ hàng
 • Closing time / Cut-off time: Giờ cắt máng
 • ETD – Estimated to Departure: Thời gian dự kiến tàu chạy
 • ETA – Estimated to Arrival: Thời gian dự kiến tàu đến
 • Port of transit: Cảng chuyển tải
 • Notify party: Bên nhận thông báo
 • Quantity of packages: Số lượng kiện hàng
 • Volume weight: Trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 • Measurement: Đơn vị đo lường
 • Shipmaster / Captain: Thuyền trưởng
 • Ship’s owner: Chủ tàu
 • Means of conveyance:  Phương tiện vận tải
 • Freighter: Máy bay chở hàng
 • Express airplane: Máy bay chuyển phát nhanh
 • Seaport: Cảng biển
 • Airport: Sân bay
 • Liner: Tàu chợ
 • Voyage: Tàu chuyến
 • Trailer: Xe mooc
 • Ship rail: Lan can tàu
 • Slot: Chỗ (trên tàu) còn hay không
 • Handle: Làm hàng
 • Container packing list: Danh sách container lên tàu
 • Freight note: Ghi chú cước
 • Merchant: Thương nhân
 • Laytime: Thời gian dỡ hàng
 • On deck: Trên boong, lên boong tàu
 • Notice of readiness: Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Stowage: Xếp hàng
 • Stowage plan: Sơ đồ xếp hàng
 • Trimming: San, cào hàng
 • OBN – On board notations: Ghi chú lên tàu
 • STC – Said to contain: Kê khai gồm có
 • Shipper’s load and count (SLAC): Chủ hàng đóng và đếm hàng
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa container hàng xuất khẩu trước khi container được xếp lên tàu.
 • Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng.
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi container được dỡ khỏi tàu.
 • Clean: Hoàn hảo
 • Dimension: Kích thước
 • Tonnage: Dung tích của một tàu
 • Deadweight – DWT: Trọng tải tàu
 • Gross weight: Trọng lượng tổng ca bi
 • Payload = Net weight: Trọng lượng hàng đóng (ruột)
 • Chargeable weight: Trọng lượng tính cước
 • Volume: Khối lượng hàng book
 • Metric ton (MT): 1000 kgs
 • Net weight: Khối lượng tịnh
 • Oversize: Quá khổ
 • Overweight: Quá tải
 • Cu-Cap: Cubic Capacity: Thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ container)
 • Said to weight: Trọng lượng khai báo
 • Said to contain: Được nói là gồm có
 • Tare weight: Trọng lượng vỏ Container
 • Tank container: Container bồn đóng chất lỏng
 • Container: Thùng chứa hàng
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Mã hiệu hàng nguy hiểm
 • Dangerous goods note: Ghi chú hàng nguy hiểm
 • DG – Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 • Hazardous goods: Hàng nguy hiểm
 • Estimated schedule: Lịch trình dự kiến của tàu
 • Laycan: Thời gian tàu đến cảng
 • Tracking and tracing: Kiểm tra tình trạng hàng
 • Free in (FI): Miễn xếp
 • Free out (FO): Miễn dỡ
 • Free in and Out (FIO): Miễn xếp và dỡ
 • Free in and out stowed (FIOS): Miễn xếp dỡ và sắp xếp
 • Free time: Thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 • Departure date: Ngày khởi hành
 • Shipping Lines: Hãng tàu
 • Terminal: Bến
 • Transit time: Thời gian trung chuyển
 • Shipping note: Phiếu gửi hàng
 • Shipping Agent: Đại lý hãng tàu biển
 • Shipping Note: Phiếu gửi hàng
 • Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
 • Proforma Invoice: Hóa đơn tạm thời
 • Quay: Bến cảng
 • Wharf – Quayside: Khu vực sát bến cảng
 • Ship: Vận chuyển (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không, tàu thủy
 • Shipment: Lô hàng
 • Remarks: Chú ý
 • Ship flag: Cờ tàu
 • Crane / Tackle: Cần cẩu
 • Forklift: Xe nâng
 • Weather working day: Ngày làm việc thời tiết tốt
 • Weather in berth or not – WIBON: Thời tiết xấu
 • Proof read copy: Người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 • Full vessel’s capacity: Đóng đầy tàu
 • Order party: Bên ra lệnh
 • Marks and number: Kí hiệu và số
 • Description of package and goods: Mô tả kiện và hàng hóa
 • Equipment: Thiết bị (xem tàu còn vỏ cont hay không)
 • Customary Quick dispatch (CQD): Dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 • Time Sheet or Lay day Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 • Shipped in apparent good order: Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 • Laden on board: Đã bốc hàng lên tàu
 • Clean on board: Đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 • Transshipment: Chuyển tải
 • Consignment: Ký gửi
 • Partial shipment: Giao hàng từng phần
 • Endorsement: Ký hậu
 • To order: Giao hàng theo lệnh
 • Stevedore: Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ
 • Stevedoring: Việc bốc dỡ (hàng)
 • CY – Container Yard: Bãi container
 • CFS – Container freight station: Kho khai thác hàng lẻ
 • Lashing: Chằng, buộc
 • Shipping marks: Ký mã hiệu
 • Open-top container (OT): Container mở nóc
 • VGM – Verified Gross Mass weight: Phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
 • Opmit: Tàu không cập cảng
 • Roll: Nhỡ tàu
 • Delay: Trì trệ, chậm so với lịch tàu
 • Shipment terms: Điều khoản giao hàng
 • Cost: Chi phí
 • Risk: Rủi ro
 • Negotiable: Chuyển nhượng được
 • Non-negotiable: Không chuyển nhượng được
 • Shipped on board: Giao hàng lên tàu
 • Connection vessel / Feeder vessel: Tàu nối / tàu ăn hàng
 • In transit: Đang trong quá trình vận chuyển
 • Inland customs deport (ICD): Cảng thông quan nội địa
 • Frequency: Tần suất số chuyến/tuần
 • Charterer: Người thuê tàu
 • Cargo Manifest: Bản lược khai hàng hóa
 • Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 • Bulk Cargo: Hàng rời
 • FOT – Free on truck: Giao hàng lên xe tải
 • C&F – Cost & Freight): Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • CI.F – Cost, Insurance & Freight: Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
 • C/O – Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Container: Thùng chứa hàng
 • Container port: Cảng Container
 • Container condition: Điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • DC – Dried Container: Container hàng khô
 • Flat rack (FR) = Platform container: container mặt bằng
 • Refferred container (RF) – Thermal container: Container bảo ôn đóng hàng lạnh
 • GP – General purpose container: Container bách hóa (Container thường)
 • High cube (HC = HQ): Container cao (40’HC)
 • TEU – Twenty feet equivalent unit: Container 20 foot
 • Empty Container: Container rỗng
 • FAS – Free Alongside Ship: Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu. Đây là một điều kiện giao hàng trong Incoterm
 • FOB – Free On Board: Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu. Đây là một điều kiện giao hàng trong Incoterm
 • Irrevocable: Không thể hủy ngang
 • Unalterable – Irrevocable letter of credit: Tín dụng thư không hủy ngang
 • L/C – Letter of credit: Tín dụng thư (hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)
 • Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 • To incur: Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)
 • To incur a penalty: Chịu phạt
 • To incur expenses: Chịu phí tổn, chịu chi phí
 • To incur liabilities: Chịu trách nhiệm
 • To incur losses: Chịu tổn thất
 • To incur punishment: Chịu phạt
 • To incur debt: Mắc nợ
 • To incur risk: Chịu rủi ro
 • Indebted: Mắc nợ, còn thiếu lại
 • Certificate of indebtedness: Giấy chứng nhận thiếu nợ
 • Premium: Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách
 • Premium as agreed: Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận
 • Premium for double option: Tiền cược mua hoặc bán
 • Premium for the call: Tiền cược mua, tiền cược thuận
 • Premium for the put: Tiền cược bán, tiền cược nghịch
 • Premium on gold: Bù giá vàng
 • Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
 • Export premium: Tiền thưởng xuất khẩu
 • Extra premium: Phí bảo hiểm phụ
 • Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ
 • Insurance premium: Phí bảo hiểm
 • Lumpsum premium: Phí bảo hiểm xô, phí bảo hiểm khoán
 • Net premium: Phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh
 • Unearned premium: Phí bảo hiểm không thu được
 • Voyage premium: Phí bảo hiểm chuyến
 • At a premium: Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu)
 • Exchange premium: Tiền lời đổi tiền
 • Premium bond: Trái khoán có thưởng khích lệ
 • Loan: Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay, công trái
 • Loan at call: Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
 • Loan on bottomry: Khoản cho vay cầm tàu
 • Loan on mortgage: Sự cho vay cầm cố
 • Loan on overdraft: Khoản cho vay chi trội
 • Loan of money: Sự cho vay tiền
 • Bottomry loan: Khoản cho vay cầm tàu
 • Call loan: Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
 • Demand loan: Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn
 • Fiduciary loan: Khoản cho vay không có đảm bảo
 • Long loan: Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn
 • Short loan: Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn
 • Unsecured insurance: Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp
 • Warehouse insurance: Sự cho vay cầm hàng, lưu kho
 • Loan on interest: Sự cho vay có lãi
 • Loan on security: Sự vay, mượn có thế chấp
 • Loan-office: Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái
 • To apply for a plan: Làm đơn xin vay
 • To loan for someone: Cho ai vay
 • To raise a loan = To secure a loan: Vay nợ
 • Tonnage: Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước
 • Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *